Què és un Parc Natural?


És un espai natural protegit que consisteix generalment en un territori d’una certa extensió i poc o molt habitat i explotat que presenta valors naturals de particular interès científic, educatiu i recreatiu. 

La declaració de parc natural correspon a alguna autoritat competent la qual vetlla per assegurar la permanència d’aquests valors d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels recursos del parc i l’activitat dels seus habitants. En molt diverses variants, segons les legislacions de cada país, és la figura més freqüent de protecció de la natura als països amb una llarga història d’ocupació humana intensiva. 

Als Països Catalans el primer parc natural fou el del Montseny, establert el 1928 (encara que no tingué reglamentació fins al 1977), avui gestionat per les diputacions provincials de Barcelona (que gestiona també el de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac, el del Montnegre-Corredor i el del Garraf) i de Girona.

Al Principat, la Generalitat de Catalunya establí, entre el 1985 i el 1987, els parcs naturals de Montserrat, la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Cadí i Moixeró, el Delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà. 

Imatges d’alguns parcs naturals de Catalunya. Font.